Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye

"Az utat meg lehet ugyan mutatni, 

de menni mindenkinek magának  kell."

(Bajza)

 

 

Madarász Imre Egyesített Óvoda

 

OM azonosító:202329

Címe:5300 Karcag, Táncsics krt. 17.

Tel:56/503-323   E-mail: madaraszimreovi@gmail.com

Honlap: http://karcagiovodak.hu

Intézményvezető: Gulyás Ferencné

Intézményi koordinátor: Kunné Nánási Mónika

Tel:59/503-323; 30/324-2127        

E-mail: nanasimonika@freemail.hu

 A Madarász Imre Egyesített Óvoda Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, 9 feladat ellátási helyen, 30 óvodai csoporttal. Óvodai épületeink infrastruktúrája folyamatosan megújuló, szép, esztétikus óvodai környezetet biztosít a gyermekek számára. Intézményünk gyermeklétszáma meghaladja a 700 főt, ellátjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, esélyteremtő programokkal biztosítjuk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését.

Intézményünk pedagógiai programja 3 részprogram adaptálására épül:

- Lépésről - lépésre óvodafejlesztő program

- Tevékenységközpontú óvodai program

- Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel program

Mind a 9 óvodánk "Zöld Óvoda" címmel rendelkezik, kiemelt feladatunknak tekintjük a környezettudatos nevelést. Intézményünk kiváló akkreditált tehetségpont címet nyert el két alkalommal, tehetségműhelyeink gazdag szakmai tartalommal működnek valamennyi tehetségterületen.

Az intézményünk nevelőtestülete 63 fő szakképzett óvodapedagógusból és 1 fő óvodapszichológusból áll, közülük 2 fő mesterpedagógus, 1 fő szakértő, 3 fő szaktanácsadó, 19 fő szakvizsgázott óvodapedagógus.

Karcag és térsége óvodai szakmai központjaként évente megszervezzük a Madarász Imre Óvodapedagógiai Napokat az egymástól való tanulás jegyében. Szakmai fejlesztéseink műhelyei szakmai munkaközösségeink (vezetői, művészeti nevelés, tevékenységközpontú, lépésről-lépésre, testnevelés-gyógytestnevelés, gyermekvédelem, drámapedagógia, mese-varázs, környezeti nevelés, kézműves), melyben pedagógusaink aktívan vesznek részt, belső képzések, bemutató foglalkozások, hospitálások, konzultációk szervezésével.

 

Innovációs tevékenységeink

- Tehetséggondozás területén kiépítettük az intézményi tehetséggondozó rendszerünket - 2 alkalommal (2013, 2016) Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítés

- Zöld Óvodai Program gazdag, sokszínű megvalósítása, 2016-ra valamennyi óvodánk Zöld Óvoda címet nyert el.- 2016-ban Zöld Óvoda Bázis intézményévé váltunk, a SZIM óvodánkkal

- Referencia intézményi előminősítésen részt vettünk, melynek keretében 8 jó gyakorlat került publikálásra 2012-ben; 3 jó gyakorlatunkat megújítottuk az Educatio felhívására; 3 új tehetséggondozó jó gyakorlatot minősíttetünk, publikáltunk.

Pályázati projektek megvalósításában aktív nevelőközösségünk: Nemzeti Tehetség Program, MATEHETSZ pályázatok, TÁMOP 3.1.7. kiemelt pályázati program, EFOP 3.1.1-14-2015-0001 kiemelt projekt, EFOP-3.1.3-16 kiemelt projektben.

 

Megosztani kívánt jó gyakorlatok

- Óvodai tehetséggondozó programok

- Környezettudatos nevelés

- Kerékpáros közlekedés

- Projekt pedagógia

- Tevékenységközpontú és élménypedagógia

- Szülőkkel való kapcsolattartás, szülő – gyermek programok

Vállalt bázisintézményi feladatok: Bázisintézményi feladatként vállaljuk hospitálások keretében szervezett bemutató foglalkozások megtartását, konzultációt az alábbi területeken:

- Tehetségazonosítás, tehetség felismerés, tehetséggondozó műhelyek működtetése, gazdagító programpárok megvalósítása, legalább két tehetségterület együttműködésének lehetősége.

- Környezeti nevelés, Zöld Óvoda kritérium szerinti működés

- Hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtés, hátránycsökkentés: cigány nemzetiségi nevelés, SNI, BTMN ellátás.

- Mozgásfejlesztés- tartásjavító - és lábstatikai torna

- Művészeti nevelés: a művészeti nevelés területeinek komplex alkalmazása a játékba integrált tanulásszervezésben

- Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása: kommunikáció-kooperáció a tevékenységek  biztosításával

- Projektpedagógia alkalmazása a témák sokoldalú megközelítésében, feldolgozásában élményalapú tapasztalatszerzésen keresztül.