Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
TEMPUS Nemzetközi Intézményi Együttműködés

 

A projekt neve:
Egész életen át tartó tanulás program - Comenius iskolai együttműködések
Elnyert támogatás:
20 000 euro
 

TEMPUS Közalapítvány

Egész életen át tartó tanulás program

Comenius iskolai együttműködések

 

Pályázati szerződés száma: 10/0242-C/1137

Pályázat címe:         „Culture; a Chance for Connection”

                                   Kultúra - esély a kapcsolatokra

 

Pályázat célja:

-   Nemzetközi partnerség kialakítása,

- Európia országok összekapcsolása, elsősorban az Európai Unió tagállamaiból

-    Európa kulturális sokszínűségének gazdagítása

- A gyermekek és pedagógusok Európai szintű kulturális tájékozottságának erősítse

-    Anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia fejlesztése

 

A projektben résztvevő partnerországok:

-    Észak-Írország

-    Anglia

-    Dánia

-    Finnország

-    Spanyolország

-    Törökország

-    Magyarország

 

Feladatok:

 -    Kapcsolat kialakítása gyermekcsoportok között a partner intézményekkel

- Intézményünk, szülővárosunk, régiónk bemutatása filmen, fotókon, ismertető szövegeken keresztül

-    Projekttábla információs anyagának összeállítása

- Közös szó és kifejezés gyűjtemény összeállítása a partnerországok anyanyelvén és angolul

-    Projekttalálkozókon való részvétel

       min. 24 mobilitás –

tervezett időpontjai: 2010. október, 2011. január, 2011. április, 2011. június, 2011. október, 2012. február, 2012. április, 2012. június

-    CD, DVD, tájékoztatók összeállítása néphagyományainkról, ünnepeinkről, gyermekdalokról, drámajátékokról, népmese feldolgozásról, népszokásokról, néptáncról

-    Gyermekrajzok elkészíttetése adott témakörökhöz: mindennapi életünk, hagyományaink stb.

-      Helyi szokások és ételek bemutatása

 

Pályázati támogatás: 20.000 Euro

Saját erő:       

Teljes költség:              20.000 Euro    

 

Elszámolás – beszámoló készítés:

Előrehaladási jelentés: 2011. június 30.

Záró beszámoló: 2012. szeptember 30.

 

Projekt koordinátor: Farkas Lajosné

Projekt intézményi belső koordinátor: Gulyás Ferencné

Comenius iskolai együttműködés 2010-2012.
  
 A kultúra valóban jó esély a kapcsolatokra 
  
 Karcagi képek poszterkészítéshez
 
 Poszterkészítéshez Karcag bemutatása
 
  
Szótárkészítés a projektországok nyelvén
 
  
 Beszámoló a finnországi projekttalálkozóról
 
 Beszámoló a spanyolországi projekttalálkozóról
 
 Beszámoló az angliai projekttalálkozóról 
 Beszámoló a törökországi projekttalálkozóról 
Beszámoló a dániai projekttalálkozóról
Beszámoló az észak-írországi projekttalálkozóról